Menu

Het veranderende gezicht van de Rijksoverheid, 2002-2015
Deze online presentatie verzamelt 18 visualisaties van de veranderingen in de Rijksoverheid in de periode 2002-2015. De Engelse versie, met meer tekst, is hier beschikbaar. Om de presentatie te navigeren, gebruik het menu aan de rechterkant of klik op de titel van elk gedeelte hieronder:

Totaalaantallen

Figuur 1. Aantal ambtenaren op het niveau van de Rijksoverheid (incl. uitvoerende diensten en zbo's) in FTE, weergegeven in absolute aantallen (links) als in percentage van verschillende subsets van de bevolking (rechts). Engelse versie: pdf, pngFiguur 2. Veranderingen in de omvang van de rijksdienst per kabinet. Engelse versie: pdf, png


Salarisschaal

Figuur 3. Veranderingen in het aantal ambtenaren per functieniveau. Engelse versie: pdf, pngFiguur 4. Veranderingen in de verdeling van het aantal ambtenaren (in FTE) tussen 2002 en 2015, per schaal. Engelse versie: pdf, pngFiguur 5. Aantal ambtenaren (in FTE), per schaal groep. Engelse versie: pdf, png


Ministeries

Figuur 6. Verdeling van het aantal ambtenaren per ministerie, 2015. Engelse versie: pdf, pngFiguur 7. Veranderingen in het aantal ambtenaren (in FTE) tussen 2002 en 2015, per ministerie. Engelse versie: pdf, pngFiguur 8. Veranderingen in het aantal ambtenaren (in FTE) 2002-2015, per ministerie. Engelse versie: pdf, pngFiguur 9. Veranderingen in de schaal verdelingen van het aantal ambtenaren (in FTE) 2002-2015, per ministerie. Engelse versie: pdf, png


Genderongelijkheid

Figuur 10. Veranderingen in het aantal ambtenaren (in FTE) tussen 2002 en 2015, per schaal en per geslacht. Engelse versie: pdf, pngFiguur 11. Genderongelijkheid in de rijksdienst in 2015, per schaal. Engelse versie: pdf, pngFiguur 12. Genderongelijkheid in de rijksdienst in 2015, per ministerie. Engelse versie: pdf, pngFiguur 13. Genderongelijkheid in de rijksdienst in 2015, per ministerie en per schaal. Engelse versie: pdf, png


Leeftijdsstructuur

Figuur 14. Veranderingen in de leeftijdsopbouw van de rijksdienst tussen 2002 en 2015, per geslacht. Engelse versie: pdf, pngFiguur 15. Veranderingen in de leeftijdsopbouw van de rijksdienst tussen 2002 en 2015. Engelse versie: pdf, png


Dienstverband

Figuur 16. Personen, FTEs en tijdelijk werk. Engelse versie: pdf, pngFigure 17. Vast en tijdelijk dienstverband. Engelse versie: pdf, png


Werksoort

Figuur 18. Werksoort per geslacht. Engelse versie: pdf, png


Kanttekening

Data: Kennisbank Openbaar Bestuur, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dossier Werknemers Overheid en Onderwijs, Databron: DienstverbandenRijk. Versie: 22 November 2016.

Ministeries:

Abbreviation Dutch name English name
AZ Algemene Zaken General Affairs
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Internal Affiars
BZ Buitenlandse Zaken Foreign Affairs
EZ Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2011) (includes Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2002-2010) Economic Affairs (includes Agriculture and Innovation)
FIN Financien Finance
HCS Hoge Colleges van Staat Other State Organs
I&M Infrastructuur en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2002-2011) (includes Verkeer en Waterstaat, 2002-2010) Environment (includes Transport and Infrastructure)
V&J Justitie (Veiligheid en Justitie, 2011-2012) Justice
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Education (includes Culture and Science)
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Social Affairs
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport Health (includes Sport)
Data en script

Populations Gender,rank, ministry Gender, rank, age Contract types Script in R
About

Gemaakt door Dimiter Toshkov, met hulp van Eduard Schmidt en Caspar van den Berg.
Laatste update: 14 March 2017.
Citeren:
Toshkov, D. (n.d.) 'Het veranderende gezicht van de Rijksoverheid 2002-2015', Online presentation, available at: http://www.dimiter.eu/csnl2.html